Jste zde: Za férové banány!Supermarkety

Supermarkety

Většina z nás nakupuje dnes a denně v supermarketu, neuvědomujeme si ale, co stojí za obsahem našeho nákupním vozíku. Dnes a denně však můžeme našimi nákupy ovlivnit nejen jejich život, ale třeba i stav životního prostředí v zemi, kde se pro nás zboží pěstuje či vyrábí.

Moc je v rukou supermarketů

Supermarkety jsou nejmocnějším článkem v koloběhu, který nám umožňuje kupovat bezchybné a vyleštěné tropické ovoce. Supermarkety si vybírají dodavatele nabízející nejnižší cenu a stále na jejich snižování tlačí - cena, za kterou toho dodavatelé dosáhnou je ale vysoká. Nízké mzdy, nedůstojné pracovní podmínky, porušování práv pracovníků, ničení životního prostředí a ohrožování zdraví zaměstnanců i místních obyvatel chemikáliemi jsou některými z následků snahy o co nejnižší ceny a co nejvyšší zisk. Dodavatelé, kteří se musí vyrovnávat i s dalšími neférovými obchodními praktikami supermarketů, jako jsou opožděné platby, požadavky na zpětné slevy nebo vyhrožování ukončením spolupráce, přitom nemají na výběr - ve většině evropských zemí ovládají supermarkety drtivou část trhu s potravinami. V ČR deklaruje 85% domácností, že svůj hlavní nákup potravin učiní v některém z řetězců (zdroj: Incoma GfK).

Kdo by měl chování supermarketů hlídat?

V České republice existuje Zákon o významné tržní síle, který nedávno prošel novelizací a který náleží do soutěžního práva. Na jeho dodržování bdí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kterému také dodavatelé postižení neférovými obchodními praktikami můžou podávat anonymní podněty. Anonymita stěžovatele je opravdu velmi důležitá. Ve chvíli, kdy přežití vašeho podnikání závisí na prodeji zboží prostřednictvím řetězců, nebudete riskovat prozrazením vlastní identity konec spolupráce. Proto se podle našeho názoru nedá situace, kdy řetězce zneužívají svého významného postavení na trhu, řešit v rámci smluvního práva (to by nemohlo anonymitu zajistit) a ani v rámci různých platforem obchodníků a dodavatelů - i zde by musel stěžovatel odhalit svou identitu. A to je asi důvodem, proč většina snah firem hlídat samy sebe (existuje např. tzv. Supply Chain Initiative nebo Iniciativa pro férový obchod) nemá na svém kontě mnoho úspěchů. I další země EU řeší, jak neférovým obchodním praktikám zabránit. Většinou využívají soutěžního práva, ale Velká Británie (považovaná za příklad dobré praxe) jej například kombinuje i se závazným etickým kodexem. My si myslíme, že by situaci měla řešit celoevropská jednotná legislativa, protože řetězce mnohdy nakupují přeshraničně (například v určitém městě sídlí kancelář, která má na starosti nákup určitého druhu komodity pro celou střední Evropu). Zároveň je důležité, aby evropská legislativa chránila i mimoevropské dodavatele.

Co se dá dělat?

Pomozte nám a podpořte naši kampaň, v níž oslovujeme i zástupce maloobchodních řetězců. Bojujte za větší odpovědnost firem a žádejte v obchodech, kde nakupujete, banány a ananasy se známkou Fairtrade nebo alespoň ty pocházející z ekologického zemědělství. Hlas zákazníků je jedna z mála věcí, které mohou situaci změnit.

Jak nakupovat ovoce odpovědně?

Sepsali jsme pro vás tipy, jak na odpovědné nákupy ovoce.