Jste zde: Za férové banány!Řešení?

Řešení?

Ani jeden z následujících způsobů, jak čelit problémům skrytým pod banánovou slupkou, neřeší situaci stoprocentně. Přesto ale stojí za to dozvědět o nich.

Certifikace

Věříme, že některé certifikační systémy mohou významně pomoci nezávislým drobným pěstitelům, jejich dopad na zaměstnance větších plantáží se ale hodnotí těžko. Často totiž nedokáží účinně podporovat právo na nezávislé odbory.

Odbory

Dělníci na plantážích se nemohou sdružovat do odborů a společnými silami se tak snažit o zlepšení svých pracovních podmínek. To je přitom jedna z mála cest, jak se jejich práce může stát opravdu "důstojnou prací".

Fair trade

Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

World Banana Forum

World Banana Forum umožňuje setkávání a dialog mnoha stran zapojených do produkce banánů - maloobchodních řetězců, odborů, neziskových organizací i politiků.

Regulace

Řada evropských nadnárodních společností finančně profituje z aktivit mimo EU, ale vyhýbá se odpovědnosti za porušování lidských práv a za dopady své činnosti na stav životního prostředí.

Co požadujeme?

Myslíme si, že je třeba udělat mnohem více, aby se podmínky při produkci banánů a ananasů opravdu změnily.