Jste zde: Za férové banány!Přečkat panamskou krizi společně

Přečkat panamskou krizi společně

25. 8. 2017:

V severozápadní provincii Bocas del Toro v Panamě se nedaleko města Changuinola nacházejí tři neobvyklé banánové plantáže. Leží poblíž měst Rio Sixaola a hranice s Kostarikou. Mnoho lidí předpovídalo, že tyto plantáže nepřežijí dramatický pokles vývozu banánů, ke kterému v Panamě v posledních letech došlo. Plantáže provozuje organizace bývalých pracovníků firmy Chiquita, což je neobvyklé. Ale tato organizace krizi přežila a tím se liší od jiných organizací vedených bývalými pracovníky firmy Chiquita na panamském pobřeží Tichého oceánu.

Organizace Bananera del Atlantico R.L., známá jako Coobana má 500 pracovníků a 220 z nich jsou její členové. Všichni jsou členové Unie pracovníků nezávislých producenty banánů (SITRAPBI). Unie zaměstnance zastupuje na všech místních plantážích, které nepatří společnosti Chiquita. Celkem tyto tři plantáže organizace Coobana pokrývají zhruba 550 hektarů a do Evropy týdně vyvážejí 15 až 20 kontejnerů. V současné době se s unií vyjednává o společné smlouvě. „V roce 1991, když se 74 z nás rozhodlo organizaci vytvořit, jsem byl jedním z vedoucích představitelů. V té době jsme byli pracovníky společnosti, kterou vlastnila vláda. Bylo to na území, které Chiquita osadila desítky let předtím,“ vysvětlil Chito Quintero, který je zakládajícím členem a patří mezi nejdůležitější členy vedení. „My jsme byli ti lidé, kteří pracovali, tak proč bychom to nezvládli sami? Všichni riskovat nechtěli. Velká část lidí však zariskovala a v roce 1992 byla Coobana zaregistrována.“

Zhruba 85 % pracovníků (tedy členů družstva) pracujících v průmyslu kolem města Changuinola pochází z domorodé komunity Ngobe. Zaměstnanost žen se zde pomalu zvyšuje, i když jejich podíl zůstává poměrně nízký (kolem 8 %).

Mnoho lidí z oboru v letech 2009 - 2010 pochybovalo, zda bude možné do budoucna vyvážet z Panamy banány. Coobana se v té době spojila se dvěma důležitými evropskými hráči, což formovalo její současnou historii. První spojení bylo s řetězcem COOP z Velké Británie. COOP je průkopníkem férového obchodu s banány a tehdy již nějakou dobu hledala partnery pro spolupráci v dodávkách zboží. COOP se zavázal k nákupu stabilního množství za fairtradové ceny a vyplácení sociálního příplatku. Z fondu svých britských členů určeného na zvláštní projekty také investoval 400 tisíc amerických dolarů do rozvoje pěti tamních komunit - například opravy budov, investice do obnovitelných energií (kamna na efektivní palivo), přístup k vodě a hygienickým zařízením. COOP také financoval investice do udržitelnějších postupů produkce: - kontrola skvrnitosti listů (nemoc Černá Sigatoka) – větší přesnost při využití vrtulníků (při větších nákladech) - plastové pytle na ochranu proti hmyzu – testování využití pytlů ošetřených i neošetřených insekticidem chlorpyrifos, aby se zmenšilo vystavení chemikáliím - kontrola plevelu – likvidace plevelu manuální cestou i pomocí herbicidů - péče o půdu – vysazování luskovitých druhů porostu za účelem snížení množství přívalové vody a omezení plevelu

Druhé důležité spojení se uskutečnilo s nizozemskou společností Agrofair. Tato společnost se specializuje na fairtradové ovoce. Byla založena v Nizozemí v roce 1996, ještě před tím, než byly na celosvětový trh uvedeny banány se značkou Fairtrade. Spolupráce se společností Agrofair zaručuje, že téměř všechno ovoce od Coobany má označení fairtradové (díky Agrofairu se 70 % vyváží na evropské trhy). A Coobana je také jedním ze spoluvlastníků Agrofairu. Spolu s dalšími organizacemi, které se zabývají produkcí tropického ovoce, je Coobana akcionářem ve své vlastní marketingové společnosti. Agrofair South má svou regionální kancelář v Panamě a poskytuje organizaci Coobana podporu například v oblasti kvality, produktivity, efektivity nákladů a jejich sledování, organizace a řízení a ekologické udržitelnosti.

Řízení složité struktury odborově oraganizovaných pracovníků a členů organizace je těžký úkol. Coobana ale přežila těžký rok 2013 a teď prodává drtivou většinu své produkce na fairtradový trh. Coobana se stane modelovým příkladem pro celý průmysl, pokud uspěje se spravedlivým rozdělením zisku mezi všechny členy i zaměstnance. A právě o tom se jedná v nové kolektivní smlouvě. Úspěchem tohoto experimentu se také prokáže, že je určitě možné být relativně vysokonákladovým producentem, který poskytuje slušnou práci a podporuje rozvoj komunity. To vše s podporou všech hráčů v rámci dodavatelského řetězce, od pracovníků až po zákazníky. Ukáže se, jestli je s tím vším možné přežít v dnešním dravě konkurenčním světovém trhu s banány.

O Coobaně často píšeme na našem facebooku. A natočili jsme o ní také reportáž na TV Prima.

Napsal Alistair Smith, mezinárodní koordinátor webu Banana Link na stránkách Fresh Fruit Portal.