Jste zde: Za férové banány!Jak nakupovat ovoce odpovědně?

Jak nakupovat ovoce odpovědně?

25. 11. 2015:

Každým svým nákupem dáváme něčemu hlas - pojďte s námi hlasovat zodpovědněji, poradíme vám, jak na to!

Lokální ovoce

Roman Vaněk z Pražského kulinářského institutu s oblibou říká, že nám supermarkety vzaly čtyři roční období. Je to pravda a zároveň ani není moc o co stát. Spousta ovoce z řetězců totiž postrádá jakoukolli chuť a vůni. Vzpomínáte na ty jahody z Maroka, kterým jste v březnu neodolali? Opravdu vám připomněly chuť slunce a vůni léta? Chcete-li nakupovat odpovědně, je dobré sledovat, jaké ovoce zrovna dozrává a konzumovat to sezónní. Úplně ideální je pak nákup sezónního ovoce přímo od pěstitelů, kteří jsou vašemu bydlišti co nejblíže. Odpadají tak negativní dopady dopravy a navíc investujete do lokální ekonomiky. Nejnáze ho pořídíte na farmářských trzích, pomocí bedýnkvého systému nebo přímo ze dvora.

Užitečné adresy: http://naovoce.cz http://adresarfarmaru.cz http://biospotrebitel.cz/bio-poradna/jak-na-eko-domacnost/ovoce-zelenina-a-pesticidy

Certifikované ovoce

BIO certifikace

Certifikace ekologického či organického zemědělství vám jako zákazníkovi zaručuje, že ovoce bylo vypěstováno především s ohledem na životní prostředí. Na certifikovaných plantážích se nepoužívají syntetické pesticidy či hnojiva (uměle vyrobené chemikálie). Problémy se škůdci se řeší především preventivně (mechanicky, střídání a vhodné kombinace plodin) a přírodními látkami (např. česnek, chilli, citrusové oleje). Hnojí se kompostem, zeleným hnojením a hnojem hospodářských zvířat. Výrobci musí také šetrně nakládat s vodními zdroji nebo odpadem. Koupíte-li si organický banán, máte jistotu, že neutrpěla příroda - žádnou záruku důstojných pracovních podmínek nebo spravedlivých výkupních cen ale nedostanete.

Označení bio certifikace existuje mnoho, protože každý stát má většinou své vlastní. Fungování je ale víceméně stejné, v zemi existuje zákon o ekologickém zemědělství, je určeno, kdo dodržování pravidel kontroluje a každý výrobek, jež má na obalu slova “bio” nebo “eko” by měl být označen kódem (slouží pro dohledání kontrolní organizace) a oficiálním logem (u nás jde o zelenou zebru). V Evropě podléhá také evropské legislativě a biopotravinu poznáme podle evropského “lístečku”.

Certifikace Fairtrade

Certifikace Fairtrade spotřebitelům zajišťuje, že produkce výrobku proběhla podle principů spravedlivého obchodu. Patří mezi ně například zákaz dětské práce, zákaz nucené práce, vyplácení dostatečně vysokých mezd a spravedlivých výkupních cen, rovnost a demokracie, ochrana životního prostředí a dlouhodobé a transparentní obchodní vztahy. Certifikaci mohou nést buď plantáže (v tomto případě se nejvíce kontroluje bezpečnost práce, dodržování práv zaměstnanců, dostatečné mzdy atd.), nebo drobní pěstitelé sdružení do družstev (v tom případě je nejdůležitější vyplácení spravedlivých výkupních cen). Důležitým principem je vyplácení tzv. fairtradového/sociálního příplatku, jehož cílem je rozvoj komunity. Pěstitelé a zaměstnanci plantáží mohou premium využít k vybudování infrstruktury, opravám cest, zajištění elektřiny, pitné vody nebo zdravotní péče, ke školení a vzdělávání nebo jako mikropůjčky. Dodržování pravidel kontroluje nezávislá třetí strana, firma FLOCERT. V České republice je zatím možné koupit jen fairtradové banány (Marks and Spencer, Freshbedýnky, Sklizeno) a někdy i ananas (Freshbedýnky). Poznáte je podle modrozelené známky na obalu výrobku. Ochranná známka je vlastnictvím nevládní organizace Fairtrade International, která zároveň vyvíjí standardy pro jednotlivé produkty.

Ovoce od 100% fairtradových společností

Stoprocentní fairtradové společnosti jsou ty, které neobchodují s žádným jiným zbožím, než s tím, které pochází ze systému spravedlivého obchodu. Jsou členy World Fair Trade Organization (WFTO - Světové fairtradové organizace) a právě toto členství zaručuje, že jejich produkty vznikají ve spravedlivých podmínkách. Kontrola dodržování pravidel je méně administrativně a organizačně náročná a tedy i levnější, než u systému certifikace Fairtrade. Probíhá především pomocí křížového hodnocení, ale WFTO v současnosti zavádí i systém pro anonymní příjem stížností a kontrolu zpřísňuje. Do České republiky se nejčastěji dostávají banány od fairtradového družstva UROCAL, které k nám dováží německé firmy Bana Fair a Agrofair. Data o prodejích bohužel nejsou k dispozici.

Rainforest Alliance

Certifikace Rainforest Alliance vznikla v roce 1990, kdy byl vytvořen standard pro první produkt - banány. Následovaly káva a citrusy a dnes nese certifikační známku se žabičkou mnoho dalších zemědělských produktů a dřevěných výrobků. Již od začátku své existence se Rainforest Alliance dařilo parterství s velkými značkami (Mars, McDonalds, Kraft apod.) a nadnárodními korporacemi, což umožnilo její rozvoj a velké rozšíření. Většina produktů pochází z plantážních systémů velkých společností, protože na rozdíl od Fairtrade International nepreferuje drobné pěstitele. Nemá definovanou žádnou minimální cenu, platby předem, dlouhodobé obchodní vztahy ani příplatek na rozvoj komunity (sociální prémium). Vyžaduje ale přísnější kritéria pro ochranu vodních zdrojů, biodiverzity a půdy. Z 94 environmentálních a sociálních kritérií je pouze 14 povinných k získání certifikátu. Celkově ale musí být splněno 80 % všech kritérií. Kontrolu dodržování pravidel může provádět více certifikačních firem, díky čemuž mají pěstitelé možnost vybrat si nejvhodnější firmu. Za mínus se dá rozhodně považovat, že stačí, aby výrobek obsahoval pouze 30 % certifikované suroviny a již může být označen certifikační známkou. To nám může být sice v případě banánů jedno, u ostatních produktů jde ale o důležitý aspekt. V České republice se můžete nejčastěji setkat s banány značky Chiquita, které nesou certifikaci RA, prodává je například řetězec Globus a Albert.