Jste zde: Za férové banány!Beseda Masarykovy demokratické akademie o řetězcích

Beseda Masarykovy demokratické akademie o řetězcích

19. 3. 2016:

Masarykova demokratická akademie uspořádala 15.3. besedu s názvem Supermarkety a jejich dopad na životní podmínky.

Po roce 1989 se u nás rozmohl fenomén supermarketů, a tento trend stále pokračuje. Jsou supermarkety skutečně tak super? Jaký vliv mají na životní prostředí? Jaký vliv mají na trh práce a podmínky zaměstnanců? Jaký dopad mají na kvalitu našeho života?

Na tyto otázky odpovídali Tomáš Uhnák a Barbora Trojak z Ekumenická akademie Praha, Jiří Koželouh z Hnutí Duha, Tomáš Bek z Multikulturního centra a L’ubica Kobová, Fakulta humanitních studií UK.

Článek shrnující obsah debaty dnes shrnul Deník Referendum - najdete jej na: http://denikreferendum.cz/clanek/22569-ze-situace-v-maloobchode-tezi-velke-firmy-skodi-malovyrobcum-i-zamestnancum