Jste zde: Za férové banány!Banány

Banány

Banány jsou jednoznačně nejoblíbenějším tropickým ovocem Evropanů – každý rok se jich do EU doveze více než 5 milionů tun. Pro nás pochoutka, pro miliony lidí v rozvojových zemích základní zdroj příjmů a zaměstnání.

Maximalizace zisku

Produkce banánů je ovšem – stejně jako každý jiný obchod – spojená se snahou ovocnářských firem a supermarketů snížit náklady a zvýšit zisky, což přináší několik zásadních problémů. Co se tedy skrývá pod slupkou?

Jak se banány pěstují

Většina banánů se vypěstuje na rozsáhlých monokulturních plantážích v Latinské Americe a čím dál častěji i v západní Africe. Na rozdíl od tradičního postupu, kdy se banány pěstují dohromady s jinými užitkovými rostlinami, způsobuje monokulturní pěstování plodin erozi půdy, snižování druhové rozmanitosti a vyžaduje také vysokou spotřebu agrochemikálií. Banány jsou tak po bavlně druhou chemicky nejvíce ošetřovanou plodinou na světě. Agrochemikálie ohrožují nejen přímo pracovníky na plantážích, ale znečišťují i vodu a půdu, a narušují tak celé ekosystémy. Mnohé z prostředků, které se na plantážích používají, patří mezi látky označené Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako nebezpečné.

Život na plantáži

Lidé zaměstnaní na plantážích pracují mnohdy v otřesných podmínkách. S pracovní dobou 10 až 12 hodin denně, často 6 dní v týdnu, v nesnesitelném vedru a většinou bez potřebné ochrany vůči agrochemikáliím dostávají pracovníci velmi nízký plat, který málokdy stačí na jídlo, oblečení pro celou rodinu a a školné pro děti. Výjimkou není ani zneužívání práce dětí a potlačování odborů, které by mohly hájit práva pracovníků - nezřídka dochází k neopodstatněnému propouštění, nátlakům nebo i vraždám. Čím dál častěji jsou pracovníci najímáni krátkodobě na časově omezenou smlouvu. Propustit je pak lze z důvodu jejich zapojení do odborů mnohem snáz.

Kdo má zodpovědnost

Obchod s banány následoval rostoucí světový trend – velké firmy realizují svou výrobu formou subdodávek v zemích s levnou pracovní silou, kde je snadné porušovat zákony nebo je tu legislativa velmi slabá. V případě banánů obchod ovládají ovocnářské firmy - Del Monte, Dole, Chiquita, Fyffes, Noboa, Compagnie Fruitière a další menší producenti. Trh se ale poměrně drobí a velké firmy ztrácejí. Naopak b posledních letech roste význam řetězců, které často nakupují ovoce od nezávislých lokálních firem přímo v zemích produkce. Ve většině zemí Evropy dominují řetězce trhu s potravinami a svého důležitého postavení také často zneužívají. Jde především o neférové obchodní praktiky a extrémní tlak na cenu, který se přenáší dodavatelským řetězcem. Nejhůře dopadne právě na ty, kdo jsou na jeho začátku - pěstitele a zaměstnance v zemích globálního Jihu.

Práva pracovníků

Jaké jsou pro pracovníky na plantážích "skvrny na banánech"?

Životní prostředí

Pro přírodu může být pěstování banánů opravdovou hrozbou - zajímá vás proč?

Ovoce svět nezmění!

Banánové příběhy