Jste zde: Za férové banány!Zapojte se!Pošlete urgentní apel!Za obhajobu svých práv dostali vyhazov. V Kostarice…

Za obhajobu svých práv dostali vyhazov. V Kostarice běžná praxe!

Na plantážích s ananasy v Kostarice je porušování práv zaměstnanců velice časté. Na plantáži společnosti Produfrutas del Atlantico v provincii Limon pracuje 300 jejích zaměstnanců po celé dny v dusivém vedru za mizerné mzdy.

Nedávno se sedm z nich rozhodlo připojit k odborové organizaci SITRAP. Odpověď vedení plantáže byla rychlá: 2 z nich a devět dalších lidí z příbuzenstva těchto pracovníků bylo propuštěno a vedoucí člen organizace má nyní zakázáno vstupovat na pozemky společnosti.

Odborová organizace SITRAP teď hledá mezinárodní podporu, aby mohla vyvíjet nátlak na vedení společnosti. Ta musí znovu najmout propuštěné pracovníky a respektovat kostarické zákony. Mezi nimi i právo na svobodné sdružování v odborech.

Pokud mají odbory dostatek síly a svobody, aby bránily práva zaměstnanců a vyjednávaly se zaměstnavateli, dokáží přispět ke zlepšení špatných pracovních podmínek a nízké úrovně mezd, a to ku prospěchu zaměstnanců, jejich rodin a místních komunit.

SITRAP neboli Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agricolas (Odborový sraz pracovníků na zemědělských plantážích) se již od roku 1972 snaží o zlepšení podmínek na plantážích v Kostarice.

Pošlete urgentní apel!

Dopis pro majitele plantáže, Seňora Materu

Vážený pane Matero, od organizací SITRAP a Společnosti pro Fair Trade jsem se dozvěděl/a o špatných pracovních podmínkách zaměstnanců na plantáži Produfrutas del Atlantico. Jsem opravdu znepokojen/a, zvláště pak mstou v případě sedmi pracovníků, kteří se nedávno připojili k organizaci SITRAP: dva z těch, kteří vstoupili do odborů a devět členů jejich rodin bylo propuštěno. Vyzývám vás, abyste v této věci zjednal nápravu a zahájil dialog s organizací SITRAP. Vaši společnost žádám, aby:

  • uznala práva propuštěných pracovníků a co nejdříve je přijala zpět do práce,

  • respektovala národní pracovní právo týkající se smluv, mezd, ochrany zdraví a bezpečnosti a svobodu sdružování v odborech.

S pozdravem,

Dopis pro odborový svaz SITRAP, do kterého pracovníci vstoupili

Milí přátelé ze svazu SITRAP,

organizace Společnost Fair Trade mě informovala o situaci pracovníků na plantáži Produfrutas del Atlántico a především o tom, jak proti členům vašeho odboru zakročil majitel plantáže. Podporuji vás, a proto jsem poslal dopis společnosti Produfrutas del Atlántico, kde je žádám, aby okamžitě vyhověli vašim požadavkům a situaci napravili.

Zdraví vás,