Jste zde: Za férové banány!Zapojte se!Pošlete urgentní apel!Respekt a důstojnost pro ženy v Hondurasu!

Respekt a důstojnost pro ženy v Hondurasu!

V Hondurasu představují melouny 11% exportu zemědělských plodin. Pěstují je hlavně ženy - dvě třetiny všech zaměstnanců jsou ženského pohlaví. Porušování lidských práv je tu na denním pořádku: krátkodobé smlouvy udržující zaměstnance ve strachu o ztrátu práce, dlouhé hodiny práce, mzdy pod hranicí zákonného minima, diskriminace a prakticky neexistující přístup k lékařské péči jsou jen několika příklady.

Fyffes, firma, jejíž doménou byly po dlouhou dobu banány, expandovala a melouny a ananasy nyní představují třetinu jejího obratu. Fyffes se chlubí, že své ovoce získává z prvotřídních zdrojů a že je pěstováno s ohledem na přírodu i pěstitele. Ženy zaměstnané na melounových plantážích firmy Suragro - dodavatele firmy Fyffes a největší firmy v honduraském melounovém průmyslu - se ale diví. Kde je onen slavný respekt k jejich právům?

V sprnu roku 2011 provedla odborová organizace COSIBAH výzkum týkající se pracovních podmínek na melounových plantážích v oblasti Choluteca a Valle, centrech produkce melounů v Hondurasu. Výzkum pokrývající 600 domácností odhalil, že většina místních zaměstnanců jsou mladé svobodné matky s 4-5 dětmi. Melouny se pěstují ve sklenících a sklízejí od dubna do září. Všechny ženy jsou tedy zaměstnány jen na tuto dobu, pouze muži pracující ve vedení plantáží mají dlouhdobé pracovní smlouvy. Odbory tu nefungují, firma potlačuje jakýkoli pokus o jejich založení a zástupcům COSIBAH zamezuje mluvit se zaměstnanci. Mzdy jsou na úrovni 70% národního legálního minima. A to je i tak velice nízké a nepokrývá náklady na důstojný život. Ženy popisují, že někdy vstávají ve 3 ráno a vrací se domů mezi 8 a 10 večer. Přesčasy se neplatí. Až 97% žen nemá sociální pojištění, protože je jejich zaměstnavatel neplatí. Úrazy a zdravotní problémy jsou přitom časté, a to ať už při práci se stroji nebo kvůli používání chemikálií. Ženy popisují, že proti chemikáliím se nemůžou nijak chránit a často mají problémy s dýcháním, vyrážky nebo poruchy vidění. Když zaměstnavatel zjistí, že je některá z žen těhotná, propustí ji.

Organizace COSIBAH a latinskoamerický svaz COLSIBA proto žádají, aby firma Fyffes přijala zodpovědnost za to, co se děje na plantážcíh jejího dodavatele Suragro. Zároveň se se stejným požadavkem obrací na Ministerstvo práce Hondurasu.

Pošlete urgentní apel!

Dopis ro firmu Fyffes (v kopii odesláno firmě Suragro a svazu odborů COLSIBA)

Vážený pane, vážená paní,

od organizací NaZemi a COLSIBA jsem se dozvěděl/a o otřesných pracovních podmínkách na melounových plantážích v Hondurasu a neustálém porušování práv žen, které tu pracují. Ovoce z těchto plantáží je dodáváno Vaší firmě a proto Vás žádám:

  • abyste respektovali a podporovali výši minimální legální mzdy a vyžadovali od svého dodavatele, firmy Suragro, zvýšení mezd tak, aby pokrývaly náklady na důstojný život zaměstnanců,

  • zajistili dostupnost lékařské péče pro zaměstnankyně na plantážích,

  • dodržovali konvence Mezinárodní organizace práce, především konvenci č. 111 o diskriminaci.

S pozdravem,

Dopis pro Ministerstvo práce (v kopii Oddělení sociálního pojištění a COLSIBA)

Vážený pane ministře,

od organizací NaZemi a COLSIBA jsem se dozvěděl/a o otřesných pracovních podmínkách na melounových plantážích v Hondurasu a neustálém porušování práv žen, které tu pracují. Plantáže patří firmě Suragro a dodávají ovoce firmě Fyffes.

Jsem hluboce znepokojen/a touto situací, a proto Vás žádám:

  • o provedení kontrol inspekcí práce na těchto plantážích,

  • naplňovali svou roli a dbali na dodržování lidských práv na plantážcíh v Hondurasu.

S pozdravem,

Při práci jsem si nešťastnou náhodou amputovala prst a odškodnění jsem dostala až po dlouhé době a jen díky pomoci odborů. Jinak bych se ho nedočkala.

— Augustina Álvarez —