Jste zde: Za férové banány!Zapojte se!Pošlete urgentní apel!8. březen: příležitost bojovat proti diskriminaci žen…

8. březen: příležitost bojovat proti diskriminaci žen v Latinské Americe!

Sté výročí počátku oslav Mezinárodního žen je pro COLSIBU (Latinskoamerický svaz pracovníků a pracovnic na banánových plantážích) a nás příležitostí oslovit tři nadnárodní ovocnářské firmy (Chiquitu, Dole a Del Monte) a požadovat změnu. Ženy zaměstnané na plantážích těchto firem nebo jejich dodavatelů se totiž každý den setkávají s diskriminací a porušováním svých práv. Ať jde o diskriminaci při přijímání do zaměstnání, testy těhotenství, sexuální obtěžování nebo odepírání mateřské dovolené, situace žen v Latinské Americe ukazuje, že ani po 100 letech, co ženy začaly poprvé bojovat za svá práva, nemusí jejich pracovní podmínky o moc lepší.

Maria: „Pracovala jsem v balírně ananasů. Když jsem otěhotněla, hned v prvním měsíci těhotenství mě vyhodili z práce. (…) Rozhodla jsem se stěžovat si na místním ministerstvu práce, ale řekli mi, že v pátek těhotné ženy nepřijímají. Ten samý večer jsem z toho stresu potratila. Chtěla jsem se vrátit do zpět do své práce, ale vedení mi odpovědělo: „Jak by ses chtěla vrátit když ani nejsi schopná donosit své dítě!“

Paula: „Šla jsem si pro výplatu, a tak jsem se ocitla sama v kanceláři vedoucího. Začal mi klást intimní otázky ohledně mého osobního života. Chtěla jsem odejít, ale on mi v tom zabránil a začal mě násilím líbat. Naštěstí jsem utekla. Od té doby se ale cítím špatně, stydím se a mám strach. Chi o tom dnes někomu říci a dosáhnout zadostiučinění. Než bude pozdě…“

Tyto příběhy jsou jen zrnky v hromadě písku. Dějí se jak na plantážích, které přímo vlastní velké nadnárodní firmy jako je Chiquita, Dole nebo Del Monte, tak na plantážích jejich dodavatelů a podle COLSIBY jsou dokonce stále častější.

Diskriminace začíná již při přijímání žen do práce - ženy jsou čím dál méně zaměstnávány, protože je firmy považují za „drahé a vysoce rizikové zaměstnance“. Mohly by si totiž nárokovat např. právo na mateřskou dovolenou a další práva, což pro firmy znamená vyšší náklady. A tak zatímco před 15 lety pracovalo v banánovém průmyslu 25% žen, dnes je to v některých zemích (Peru, Ekvádor) jen 7%. Pokud jsou ženy zaměstnány, majitelé plantáží z nich výhrůžkami a sexuálním obtěžováním umí udělat poslušné zaměstnankyně. Ženy se tak bojí hlásit o svá práva spojená s mateřstvím nebo se zapojit do odborů, jen aby nemusely čelit obtěžování nebo aby nedostaly vyhazov. Často přitom musí živit své děti, takže se ocitají v úplné pasti. Takové postupy odporují nejen konvencím Světové organizace práce, ale ani etickým kodexům, které si samotné firmy Chiquita, Dole a Del Monte vytvořily.

Ženy z Latinské Ameriky nemají ani prostředky ani místo, kde by se mohly dovolávat svých práv. Podpořme snahu odborářů z COLSIBY a všech latinskoamerických žen, které se budou při příležitosti Mezinárodního dne žen snažit zlepšit svou situaci!

Pošlete urgentní apel!

Dopis pro: Manuela Rodrigueze (prezident Chiquity - Latinská Amerika); José Antonia Yocka (viceprezident Fresh Del Monte - Střední Amerika) a Richarda A. Harraha (prezident Dole - Latinská Amerika)

Vážený pane Rodriguezi, Yocku a Harrahu,

dozvěděl/a jsem se od organizací COLSIBA a Společnost pro Fair Trade o mnohých případech porušování práv a diskriminace žen, které se dějí na plantážích, kde se pěstují banány a ananasy prodávané pod Vaší značkou.

S touto situací zásadně nesouhlasím, a tak Vás vyzývám, aby Vaše firma:

  • napravila svou politiku týkající se přijímání žen do zaměstnání a odstranila diskriminaci vůči ženám
  • zavedla opatření, která zamezí zneužívání a sexuálnímu obtěžování žen na pracovišti, aby se všechny ženy pracující na Vašich plantážích (nebo plantážích Vašich dodavatelů) mohly cítit bezpečně a pracovaly v důstojných podmínkách
  • vedla na toto téma aktivní dialog s odboráři z organizace COLSIBA na místí, regionální i mezinárodní úrovni (především skrze World Banana Forum).

Dopis pro odborový svaz COLSIBA

Vážení přátelé z COLSIBY,

Společnost pro Fair Trade mě informovala o porušování práv žen a diskriminaci, kterým musí čelit ženy pracující na plantážích, kde se pěstují banány a ananasy prodávané pod značkou firem Chiquita, Dole a Del Monte. Také jsem se dozvěděl/a o diskriminační zaměstnanecké politice, kterou tyto firmy a jejich dodavatelé praktikují vůči ženám v Latinské Americe.

Podporuji Vaši snahu a Vaši symbolickou akci při příležitosti Mezinárodního dne žen. Proto jsem poslal/a zástupcům firem Chiquita, Dole a Del Monte mail, ve kterém je žádám o odpověď na Vaše požadavky.