Jste zde: Za férové banány!Řešení?World Banana Forum

World Banana Forum

Posláním tohoto fóra je podnítit takovou spolupráci mezi všemi hráči v tomto odvětví – od plantáží po regály supermarketů – , která by zlepšila produkci banánů z hlediska udržitelnosti a shodla se na nejlepší praxi v oblasti pracovních podmínek, rovnosti mužů a žen, ochraně životního prostředí a udržitelnosti produkce.

Jak fórum vzniklo?

V roce 2005 byla konsorciem nevládních organizací zastupujících rozvojové země svolána druhá Mezinárodní konference banánového sektoru (International Banana Conference), jejímž cílem bylo umožnit dialog všech stran podílejících se na pěstování a distribuci banánů a diskutovat o problémech a výzvách, kterým toto odvětví čelí. Závěrem konference byla snaha zřídit stálé fórum všech zapojených stran (tzv. multi-stakeholder fórum), jehož úkolem by bylo zlepšit špatné sociální a environmentální podmínky v produkci banánů. Aktéři z neziskových organizací tvořících přípravný výbor se následně snažili přimět klíčové hráče k závazku, že se do práce fóra zapojí.

V prosinci 2009 vzniklo při ústředí Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) tzv. World Banana Forum, jehož poslání - „usilovat společně o udržitelné pěstování a obchod s banány“ - formulovalo všech více než 150 účastníků. K asociacím firem, vědcům, zástupcům vlád producentských a spotřebitelských zemí a organizací OSN se připojily všechny hlavní nadnárodní společnosti zapojené do obchodu s banány, světové maloobchodní řetězce, pěstitelé a odborové organizace pracovníků zaměstnaných na plantážích s cílem odstartovat ambiciózní program.

Kdo je do platformy zapojen?

Účast nejvlivnějších nadnárodních společností z celého odvětví ve WBF je vyvážena zapojením těch nejzranitelnějších – našich partnerů ze zemí produkce, konkrétně organizací COLSIBA, UROCAL a WINFA (Carribean Farmers Association – Asociace karibských pěstitelů). V rámci naší kampaně apelujeme na spotřebitele, aby přesvědčovali ovocnářské společnosti a supermarkety, že by se měly zapojit do fóra a stát se jeho aktivními účastníky. Věříme, že fórum poskytuje jedinečnou příležitost jak obchod s banány učinit udržitelnějším, tak aby zohledňoval i práva pracovníků, aby se standardem stala mzda pokrývající životní náklady a aby se zlepšily environmentální postupy včetně snížení závislosti na chemikáliích. Závazek nadnárodních společností zapojit se do tohoto procesu je pro úspěch fóra naprosto nezbytný.

Více informací najdete na fao.org.

Více informací o druhé Mezinárodní konferenci banánového průmyslu a přípravném procesu WBF najdete na ibc2.org.

Zapojte se!

Je spousta možností, jak můžete pomoci zlepšit život těch, kteří pro nás pěstují banány. Některé nestojí o nic víc než pár kliknutí myší - ze svého obýváku, kanceláře nebo postele můžete poslat třeba urgentní apel nebo mail těm, kteří jsou za porušování práv lidí a ničení přírody zodpovědní. O nic těžší není ani stát se naším fanouškem na facebooku nebo o webu naší kampaně říct rodině a kamarádům. Bez vaší pomoci nebudou mít příběhy banánů o moc šťastnější konce - zapojte se!

Řešení?

Ani jeden z následujících způsobů, jak čelit problémům skrytým pod banánovou slupkou, neřeší situaci stoprocentně. Přesto ale stojí za to dozvědět o nich.

Ke stažení

V této sekci najdete dokumenty ke stažení, ve kterých se můžete dozvědět trochu více o tom, jak funguje světový trh s banány a ananasy.