Odbory

Pokud mají odbory dostatek síly a svobody, aby bránily práva zaměstnanců a vyjednávaly se zaměstnavateli, dokáží přispět ke zlepšení špatných pracovních podmínek a nízké úrovně mezd, a to ku prospěchu zaměstnanců, jejich rodin a místních komunit.

Všichni máme právo pracovat důstojně

V rozvojových zemích hrají odbory klíčovou roli v boji proti chudobě, protože vzdělávají zaměstnance o jejich právech a o tom, jak mohou při vyjednávání s firmami těchto práv využít pro zavedení principů důstojné práce [1]. Většina pracovníků v banánovém a ananasovém průmyslu jsou mladí lidé do třiceti let, kteří mají o svých právech jen minimální povědomí.

Mezinárodní organizace práce (ILO), která spadá pod OSN, prosazuje základní mezinárodní pracovní standardy:

  • svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání
  • zákaz dětské a nucené práce
  • eliminaci veškerých forem diskriminace Tyto standardy jsou zakotveny v legislativě všech zemí, kde se pěstují banány a ananasy.

Proč odbory nefungují?

Existuje však celá řada překážek – ve smyslu politické vůle, institucionálních kapacit a zdrojů – které brání dodržování těchto standardů na úrovni plantáží. Národní vlády v producentských zemích vítají zahraniční investice nadnárodních ovocnářských společností a v mnoha zemích mají tyto společnosti dokonce významný vliv na politická rozhodnutí. Zaměstnanci a odbory dokáží jen těžko hájit případy porušování pracovního práva u národních soudů a národní inspektoráty práce mnohdy nemají dostatek kapacit na to, aby tento proces podpořily.

Jak vypadá podpora vyspělých zemí?

Mezinárodní solidarita ze strany nevládních organizací a odborů z vyspělých zemí, kde se spotřebuje většina vyváženého tropického ovoce, může v zemích produkce významně zvýšit schopnost odborů zastupovat zaměstnance. Akty solidarity mohou mít podobu

  • finanční podpory (represe a nízké mzdy znamenají, že odbory jen s obtížemi fungují z členských příspěvků)
  • rozesílání urgentních apelů zaměřených na firmy a vlády jako odpověď na případy závažných represí a/nebo násilností
  • podpory odborů, aby posílily svůj hlas na národní a mezinárodní úrovni včetně jednání s evropskými maloobchodními řetězci a europoslanci
  • zapojení do mezinárodních osvětových kampaní jako například ta naše.

[1] Mezinárodní organizace práce (ILO) definuje koncept důstojné práce. Za důstojnou práci lze podle ILO považovat „produktivní práci pro muže i ženy, která se odehrává v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti. “ (ILO Toolkit, 2007)

Zapojte se!

Je spousta možností, jak můžete pomoci zlepšit život těch, kteří pro nás pěstují banány. Některé nestojí o nic víc než pár kliknutí myší - ze svého obýváku, kanceláře nebo postele můžete poslat třeba urgentní apel nebo mail těm, kteří jsou za porušování práv lidí a ničení přírody zodpovědní. O nic těžší není ani stát se naším fanouškem na facebooku nebo o webu naší kampaně říct rodině a kamarádům. Bez vaší pomoci nebudou mít příběhy banánů o moc šťastnější konce - zapojte se!

Řešení?

Ani jeden z následujících způsobů, jak čelit problémům skrytým pod banánovou slupkou, neřeší situaci stoprocentně. Přesto ale stojí za to dozvědět o nich.

Ke stažení

V této sekci najdete dokumenty ke stažení, ve kterých se můžete dozvědět trochu více o tom, jak funguje světový trh s banány a ananasy.