Jste zde: Za férové banány!Řešení?Certifikace

Certifikace

Vyznat se v mnoha certifikacích na trhu je mnohdy velmi obtížné - rádi vám proto s tím pomůžeme!

Rainforest Alliance

Certifikace Rainforest Alliance vznikla v roce 1990, kdy byl vytvořen standard pro první produkt - banány. Následovaly káva a citrusy a dnes nese certifikační známku se žabičkou mnoho dalších zemědělských produktů a dřevěných výrobků. Již od začátku své existence se Rainforest Alliance dařilo parterství s velkými značkami (Mars, McDonalds, Kraft apod.) a nadnárodními korporacemi, což umožnilo její rozvoj a velké rozšíření. Většina produktů pochází z plantážních systémů velkých společností, protože na rozdíl od Fairtrade International nepreferuje drobné pěstitele. Nemá definovanou žádnou minimální cenu, platby předem, dlouhodobé obchodní vztahy ani příplatek na rozvoj komunity (sociální prémium). Vyžaduje ale přísnější kritéria pro ochranu vodních zdrojů, biodiverzity a půdy. Z 94 environmentálních a sociálních kritérií je pouze 14 povinných k získání certifikátu. Celkově ale musí být splněno 80 % všech kritérií. Kontrolu dodržování pravidel může provádět více certifikačních firem, díky čemuž mají pěstitelé možnost vybrat si nejvhodnější firmu. Za mínus se dá rozhodně považovat, že stačí, aby výrobek obsahoval pouze 30 % certifikované suroviny a již může být označen certifikační známkou. To nám může být sice v případě banánů jedno, u ostatních produktů jde ale o důležitý aspekt. V České republice se můžete nejčastěji setkat s banány značky Chiquita, které nesou certifikaci RA, prodává je například řetězec Globus a Albert.

Jaké jsou přínosy této certifikace?

Standardy RA požadují pouze vyplácení minimální zákonné mzdy, aniž by zohledňovaly reálné životní náklady. RA nezavádí ani minimální ceny produktů, což odůvodňuje tím, že samotný její certifikát zaručuje adekvátní cenu a tržní výhody. Splnění standardů RA má potenciál snížit dopady produkce na životní prostředí, ale v okamžiku, kdy je certifikace používána v první řadě jen jako marketingový nástroj, se snižuje její důslednost a dopad (např. vzniká prostor pro extrémně flexibilní nebo dokonce otevřené termíny pro zavedení standardů a velmi měkké postupy při kontrole).

Certifikace BIO

Certifikace BIO představuje systém nezávislé certifikace a značení výrobků, který zahrnuje všechny aspekty zemědělské produkce, welfare (dobrých životních podmínek) zvířat, ochranu přírodních biotopů a zákaz zbytečných a škodlivých přídavných látek v produktech ekologického zemědělství. Jakýkoliv výrobek, který se prodává pod označením „BIO“, musí splňovat přísná pravidla stanovená na národní, evropské a mezinárodní úrovni. Proces certifikace a audity zajišťují nezávislé certifikační společnosti.

Jaká jsou pozitiva certifikace BIO?

  • dobré výsledky při snižování negativních dopadů zemědělské výroby na životní prostředí, jakými jsou například znehodnocování půdy, používání geneticky modifikovaných organismů, snižování přírodní rozmanitosti, nadměrné používání zemědělských chemikálií a jejich úniky do přírody nebo do jezer, řek a podzemních vod.
  • nižší finanční náklady na pesticidy a hnojiva a větší potřeba lidské práce může zvlášť v rozvojových zemích přispět ke zvýšení příjmu zemědělců a zemědělských pracovníků.

A jaká jsou její negativa?

  • klade nedostatečný důraz na sociální aspekty a dodržování pracovních práv
  • je velmi nákladná a náročná pro malé a střední výrobce a v rozvojových zemích si ji jen málo organizací může dovolit získat bez vnější finanční podpory Ekonomické přínosy ekologického zemědělství pro výrobce a zaměstnance v rozvojových zemích navíc nejsou patřičně využity, protože certifikace BIO se nezabývá poměry v současném obchodě se zemědělskými komoditami.

Certifkace Fairtrade

Jaká je historie spravedlivého obchodu?

Až do konce 80. let spravedlivý obchod neboli fair trade fungoval bez jednotných pravidel a nezávislého kontrolního mechanismu. V té době však stále více přestával být výlučnou záležitostí hrstky tradičních fair trade organizací a rostl i zájem ze strany běžných firem. Zde se zrodila potřeba jasných pravidel pro producenty a obchodníky a nezávislé kontroly, která by ověřila tvrzení stále rostoucího množství obchodníků o férovém původu jejich zboží. Proto holandská nezisková organizace Solidaridad zavedla certifikační systém Max Havelaar. Podobné systémy pak postupně vznikaly i v dalších evropských zemích, až se na konci 90. let sjednotily pod jednou organizací (Mezinárodní organizaci pro značení Fairtrade – FLO) a jednou známkou (Fairtrade).

Obecné standardy a zvláštní standardy pro jednotlivé produkty jsou stanovovány organizací FLO, zatímco vlastní certifikační systém (včetně kontroly) provozuje firma FLOCERT ve spolupráci s inspektory a auditory po celém světě.

Jaký je hlavní smysl fairtradových standardů?

  • vyrovnat znevýhodněnou pozici producentů z rozvojových zemí vůči obchodníkům
  • omezit vliv výkyvů trhu na producenty
  • snížit dopady nespravedlivého nastavení mezinárodního obchodu ve vztahu k tzv. rozvojovým zemím.

Z toho důvodu se standardy certifikace Fairtrade vztahují na pěstitele (družstva nebo podniky) a jejich obchodní partnery (nikoliv však další distributory jako zpracovatele nebo maloobchodníky, kteří s pěstitelem nevstupují do vztahu – ti však jsou povinni dodržovat pravidla použití známky Fairtrade).

Systém certifikace Fairtrade, který řídí FLO, je obecně ceněn z více důvodů:

  • systém je transparentní, důvěryhodný a tržně orientovaný
  • do řízení systému je jako člen zapojena celá řada různých aktérů – zástupci producentů z Asie, Afriky, Latinské Ameriky, národní agentury Fairtrade z Evropy, Severní Ameriky, Austrálie a Asie
  • nabízí efektivní nástroje, jak uvést do praxe ekonomické, sociální i environmentální principy produkce

Kritika?

Systém Fairtrade vyniká před ostatními certifikačními systémy v efektivní práci a podpoře malých organizací producentů (především družstev). I tak byl Fairtrade nedávno kritizován ze strany občanské společnosti z Evropy a Latinské Ameriky kvůli nedostatečnému zaručení svobody sdružování (tedy formování odborů) na certifikovaných plantážích v Latinské Americe. FLO zareagovalo a v polovině roku 2010 zahájilo ve spolupráci s zástupci odborů z Latinské Ameriky úpravu pravidel týkající se svobody svobody sdružování.

Zapojte se!

Je spousta možností, jak můžete pomoci zlepšit život těch, kteří pro nás pěstují banány. Některé nestojí o nic víc než pár kliknutí myší - ze svého obýváku, kanceláře nebo postele můžete poslat třeba urgentní apel nebo mail těm, kteří jsou za porušování práv lidí a ničení přírody zodpovědní. O nic těžší není ani stát se naším fanouškem na facebooku nebo o webu naší kampaně říct rodině a kamarádům. Bez vaší pomoci nebudou mít příběhy banánů o moc šťastnější konce - zapojte se!

Řešení?

Ani jeden z následujících způsobů, jak čelit problémům skrytým pod banánovou slupkou, neřeší situaci stoprocentně. Přesto ale stojí za to dozvědět o nich.

Ke stažení

V této sekci najdete dokumenty ke stažení, ve kterých se můžete dozvědět trochu více o tom, jak funguje světový trh s banány a ananasy.