Jste zde: Za férové banány!Zveme na seminář o odpovědné spotřebě

Zveme na seminář o odpovědné spotřebě

25. 10. 2015:

Téměř každodenně v naší organizaci nakupujeme, ať už jde o kávu, čaj, sušenky aj. do kanceláře či na setkání, kancelářské potřeby, IT výrobky, propagační materiály, nebo v rámci našich aktivit třeba občerstvení. Jak můžeme být co nejohleduplnější a nejzodpovědnější – k druhým lidem i prostředí kolem nás? Jak co nejvíc dělat i u nás to, co prosazujeme skrze naši činnost v zemích globálního Jihu i v ČR? A kde najít více informací, na koho se obrátit, s kým spolupracovat?

Kdy: 25. listopadu 2015 (9 – 14 hod. vč. oběda)

Kde: Pracovna, Vlkova 36, Praha 3 – Žižkov

Kdo: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci ve spolupráci s Ekumenickou akademií Praha

Facilitace: Barbora Trojak

Cílem workshopu je ujasnit si, jak odpovědně nakupovat v rámci naší organizace, kde najít informace, kontakty i s kým spolupracovat.

Workshop je určený primárně zaměstnancům a zaměstnankyním členských a pozorovatelských organizací FoRS, kteří/ré rozhodují o nákupech a chtějí tak činit zodpovědně.

Přihlášky: prosíme, vyplňte online formulář do 20. 11. 2015, více informací podá Marie Zázvorková (marie.zazvorkova@fors.cz), + 420 773 626 701.