Jste zde: Za férové banány!Zákon o významné tržní síle znovu v ohrožení?

Zákon o významné tržní síle znovu v ohrožení?

3. 3. 2016:

V rámci probíhající schůze PSP ČR proběhne první čtení návrhu zákona, kterým se zrušuje zákon o významné tržní síle. Jeho zrušení by však znovu posílilo pozici obchodních řetězců a ztížilo podmínky dodavatelům. Aby řetězce nevyužívaly neregulovaného prostředí v jiných zemích, je regulace naopak nutná i na evropské úrovni. Ekumenická akademie situaci dlouhodobě sleduje v rámci kampaní Za férové banány! a Pěstuj planetu, které usilují o lepší podmínky zemědělců u nás i v rozvojových zemích.

Návrh návrhu Zákona, kterým se zrušuje zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití předložili 7. 5. 2015 vládě poslanci Kalousek a Laudát a ta k němu vydala 4. 6. 2015 zamítavé stanovisko.

Zákon o významné tržní síle je důležitý právní nástroj, který řeší alespoň část problémů, které mají výrobci potravin s prodejem svých produktů zejména do velkých obchodních řetězců. Na konci roku 2015 byla schválena jeho dlouho očekávána novela.

Poslanci argumentují pro jeho zrušení tím, že koncentrace na trhu neexistuje a žádný z aktérů na trhu “není v postavení, které by umožňovalo jednostranně ovlivnit tržní podmínky”. Podle nich se současné problémy dodavatelů dají řešit v rámci soukromého práva. Neregulované prostředí také údajně přináší spotřebitelům výhody - nízké ceny a větší množství českých výrobků na pultech.

*“Trh s potravinářskými a zemědělskými produkty je odlišný od jiných odvětví trhu a podle předchozích zkušeností regulaci ze strany státu do určité míry vyžaduje. Schválená novela by měla lépe vybalancovat vztahy mezi slabými dodavateli a silnými odběrateli, kterými jsou převážně obchodní řetězce a jejichž nekalé praktiky poškozují nejen řadu dodavatelů, ale také nás, spotřebitele, jimž je zvyšována cena, aniž by se adekvátně projevila na kvalitě potravin,” *uvádí Pavel Svoboda, poslanec Evropského parlamentu, který vztah řetězců a dodavatelů sleduje.

Podle studie Incoma GfK však celkem 85 % lidí v ČR dělá hlavní nákupy v některém z maloobchodních řetězců, přičemž hypermarkety zůstávají nejsilnějším formátem českého obchodu. Jak v ČR, tak v dalších zemích EU jsou řetězce v takovém postavení, že mohou své dodavatele tlačit do nevýhodných obchodních podmínek a uplatňovat vůči nim neférové praktiky.

Využití soukromého práva při řešení sporů mezi dodavateli a odběrateli je rovněž problematické, protože nezaručuje stěžovateli (v tomto případě většinou dodavateli) anonymitu. Při prozrazení identity dodavateli hrozí riziko vylistování - řetězec s ním ukončí spolupráci klidně ze dne na den. Podle výzkumu Ekumenické akademie a podle výše uvedených údajů je přitom jasné, že pro výrobce potravin je prodej prostřednictvím řetězců zásadní, pokud nechtějí snižovat objem výroby a pokud se chtějí udržet na trhu.

Hon za nízkými cenami se ve všech odvětvích přenáší v rámci dodavatelského řetězce a obvykle nejhůře dopadne na ty nejslabší a nejméně chráněné, a negativně ovlivňuje jejich životní a pracovní podmínky. V případě pracovníků na plantážích s tropickým ovocem může jít například o šetření na ochranných pomůckách, které jsou přitom při časté práci s vysoce toxickými chemikáliemi extrémně důležité pro ochranu zdraví.

Evropská komise vydala 29. 1. 2016 stanovisko, ve kterém dává přednost vlastním snahám firem urovnat vztahy mezi dodavateli a odběrateli a regulaci doporučuje jednotlivým národním státům. Platforma firem, tzv. Supply Chain Initiative, ani její česká “pobočka”, Iniciativa pro férový obchod, ale na svém kontě zatím mnoho úspěchů nemají. V případě české Iniciativy dokonce nedošlo ani k žádnému podání podnětu. Podle zainteresovaných stran je hlavním problémem podobných snah to, že neprobíhají v anonymním režimu.

Ideálním řešením by byla společná regulace na úrovni všech států EU, aby měly řetězce i dodavatelé všude stejné podmínky. Řetězce totiž vyhrožují, že si budou hledat dodavatele v takových zemích, kde jsou podmínky neregulované, což jim umožní své dodavatele vydírat a zahánět do kouta.

Podobná prohlášení usvědčují řetězce, že to se svojí “láskou k Česku” nemyslí až tak vážně a jde jen o marketing, nikoli o součást společenské odpovědnosti daných firem. Jakmile se jim tu podnikání zkomplikuje, obrátí se jinam. .

Ekumenická akademie sleduje téma v rámci kampaně Za férové banány!. Kampaň usiluje o to, aby měli čeští zákazníci možnost dát v obchodě přednost etickým variantám výrobků, a propagují fair trade jako současnou nejlepší alternativu. Kampaň se zároveň zasazuje o to, aby se případná evropská regulace síly obchodních řetězců týkala i mimoevropských dodavatelů, z tzv. rozvojových zemí. Zároveň prosazuje udržitelné a férové vztahy mezi odběrateli a dodavateli potravin