Jste zde: Za férové banány!Výbor IMCO hlasuje ve čtvrtek o neférových praktikách

Výbor IMCO hlasuje ve čtvrtek o neférových praktikách

20. 4. 2016:

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele bude tento čtvrtek, 21.4., hlasovat o zprávě k neférovým obchodním praktikám nákupních řetězců. Je důležité, aby poslanci Evropského parlamentu vydali silný signál o tom, že zneužívání enormní vyjednávací síly supermarketů považují za nepřijatelné, a že je potřeba chránit před ním evropské i mimoevropské dodavatele.

Jsme přesvědčeni, že téma zneužívání významné tržní síly je velice důležité téma. Například v České republice připadá 80 % obratu z prodeje potravin na supermarkety a hypermarkety (Nielsen 2016) a 87 % českých domácností deklaruje, že svůj hlavní nákup potravin učiní v některém z řetězců. Je zřejmé, že řetězce disponují významnou tržní silou a na základě svědectví dodavatelů je známo, že svého postavení často zneužívají. To má dopad na kvalitu potravin, inovace a investice dodavatelů, šíři nabídky pro spotřebitele, pracovní podmínky zaměstnanců dodavatelských firem i stav životního prostředí.

Většina států EU již zneužívání významné tržní síly řeší na národní úrovni. To je ale nedostatečné ve chvíli, kdy řetězce nakupují zboží centrálně pro některé skupiny států a spolupracují s dodavateli přeshraničně.

Připravili jsme při této příležitosti dva materiály:

  • krátký briefing v češtině, popisující stav trhu, neférové obchodní praktiky přítomné na českém trhu (na základě výzkumu Ekumenické akademie) a možnosti řešení
  • briefing v angličtině, shrnující celé téma a nabízející pozměňovací návrhy a jejich opodstatnění

Co je podle nás zásadní:

  • v EU by měla existovat společná pravidla určující řetězcům mantinely jejich podnikání
  • národní státy, které již chování řetězců regulují v rámci soutěžního práva, by se měly domlouvat na společném postupu a koordinovat svou práci
  • pravidla by se měla vztahovat na evropské i mimoevropské dodavatele - všichni by měli mít stejné právo stěžovat si a žádat nápravu
Foto: Feedback