Jste zde: Za férové banány!Mezinárodní konference o odpovědnosti firem slavila…

Mezinárodní konference o odpovědnosti firem slavila úspěch!

20. 10. 2012:

V úterý 16. října jsme uspořádali v Praze mezinárodní konferenci „Skutečná odpovědnost firem v dodavatelských řetězcích“, která byla zaměřená především na produkci a dovoz ovoce. Konference vytvořila prostor pro vzájemnou komunikaci představitelů businessu, spotřebitelů, neziskového sektoru a zástupců zaměstnanců pracujících na plantážích. Účastníci konference se shodli, že největší vliv na pracovní podmínky v dodavatelském řetězci v současné době mají supermarkety, které zneužívají svého postavení na trhu. Pod jejich tlakem jsou v posledních letech i ti největší dovozci ovoce.

„Jak je možné, že banány jsou ve Velké Británii dnes levnější než před 20 lety?,“ uvedl k ceně banánů Sylvain Cuperlier z Dole Food Company. Je to právě (ne)udržitelnost současných cen, která se v následujícím půl roce stane jedním z nejdůležitějších bodů jednání vícestranné iniciativy World Banana Forum s představiteli supermarketů.

Další z klíčových bloků konference byl věnován roli odborů zastupujících zájmy pracovníků na banánových plantážích. Například zkušenosti zKolumbie ukazují, že kolektivní smlouvy a zapojení do odborů mohou pracovníkům zajistit mnohem lepší pracovní podmínky. Hlavním hostem v tomto bloku byl pan Noe Ramirez z guatemalské odborové organizace SITRABI. Guatemala je pro členy odborů druhou nejnebezpečnější zemí na světě. V roce 2011 zde bylo zavražděno hned 11 odborářů. Noe Ramirez přišel nejen o několik kolegů, ale v roce 2007 také o bratra a sám musí mít ochranku.

Z diskuze o možnosti jak zabezpečit důstojné pracovní podmínky na plantážích vyplynulo, že dobrovolné certifikace, ke kterým se firmy samy zavazují, nestačí. Na příkladu Maďarska a Velké Británie se z hlediska reálných změn ukázala jako účinnější pravní úprava. Nezanedbatelnou roli zde však hraje i tlak spotřebitelů. Jak přiznal Sylvain Cuperlier z Dole Food Company, byl to právě tlak spotřebitelů, který je jako firmu obchodující s banány donutil jednat s neziskovými a odborovými organizacemi.

Prezentace z konference a výzkumy pracovních podmínek při produkci banánů naleznete zde: http://www.zaferovebanany.cz/download

Podívejte se na FOTKY z konference.

Nebo si přečtěte tento či tento článek z médií!

Největší zájem projevili účastníci konference o blok věnovaný tzv. „living wage“ (mzda, která pokrývá základní životní výdaje). V této souvislosti byl zveřejněn nový výzkum britské organizace Banana Link, který mapoval pracovní podmínky na plantážích v Kamerunu. Banány z Kamerunu patří k nejlevnějším na českém trhu a po kolumbijských a equádorských banánech jsou třetími nejdováženějšími do ČR. „Průměrný příjem zaměstnanců na kamerunských plantážích nepokrývá ani při 10 až 15ti hodinové pracovní době jejich základní životní výdaje, dokonce je nutí žít pod hladinou extrémní chudoby,“ sdělila k výsledkům výzkumu Dafni Skalidou z Banana Link. Svoji finanční situaci pak většina dělníků řeší zadlužováním se, přičemž běžný úrok u půjčky činí až 30 %. „Nízké mzdy mají mj. za následek skutečnost, že děti nemohou chodit do školy, protože rodiče si nemohou dovolit koupit jim školní pomůcky,“ doplnila Skalidou. Běžné je zde rovněž to, že těhotné ženy aplikují bez jakýchkoliv ochranných pomůcek velmi nebezpečné chemikálie.