Jste zde: Za férové banány!Kamerun: stop porušování lidských práv v…

Kamerun: stop porušování lidských práv v zemědělství!

19. 10. 2011:

Pár dní po prezidentských volbách (9. 10.) v Kamerunu připomínáme, že ve venkovských oblastech této země jsou soustavně porušována ekonomická a sociální práva, a to především lidí zaměstnaných v produkci banánů a cukru. Kamerun patří mezi 5 největších dovozců banánů do ČR.

Ropný průmysl není jediným zdrojem příjmů Kamerunu. Pilířem kamerunské ekonomiky je totiž zemědělství, ve kterém pracuje 70% aktivní populace, a které spolu s lesnictvím představuje 21% HDP.

Lidé zaměstnaní v zemědělství v Kamerunu pociťují na vlastní kůži neodpovědné chování firem, které v této africké zemi podnikají. Obecně je situace v Kamerunu velice nepříznivá: země se potýká s nedostatečnou, nebo naprosto chybějící infrastrukturou, s obrovskou mírou korupce, která je prokazatelně spojena s úzkými vztahy mezi diktátorskou vládou a zemědělskými firmami a s omezováním svobody médií, především v otázce “citlivých” témat.

Porušování práv na banánových plantážích Banány, s téměř 15 000 lidmi zapojenými do jejich produkce, zaujímají mezi jinými zemědělskými produkty Kamerunu výjimečné místo. Na 6 650 hektarech se každoročně sklízí 250 000 tun banánů. Mizerné platy, extrémně dlouhá pracovní doba, potlačování odborů, diskriminace žen a masivní používání nebezpečných agrochemikálií - případy porušování lidských práv jsou mnohé a neliší se od těch, které známe z Latinské Ameriky.

Dá se dokonce říci, že situace v Africe je horší než v Latinské Americe: do Afriky totiž míří firmy, kterým vyhovuje nízká úroveň ochrany lidských práv a slabá legislativa.

Kamerun je jako frankofonní země tradičním dovozcem banánů do Francie. Některé firmy s francouzskými vlastníky zde dokonce podnikají. Nejčastěji jsou v souvislosti s katastrofálními důsledky činnosti jejich firem skloňována jména Vincenta Bolloré a Jeana-Luise Vilgraina. Nejvíce trpí místní komunity – firmy od nich mimo jiné například vykupují tisíce hektarů půdy, aniž by za ně kdy zaplatily.

V oblasti Haute-Sanaga, v centrální části Kamerunu, zabírá produkce firmy SOMDIAA patřící Jeanu-Luisi Vilgrainovi 20 000 hektarů země a místním obyvatelům tak nezbývá téměř žádný prostor pro pěstování potravin pro svou každodenní spotřebu. Kromě toho tu firma zachází otřesným způsobem se svými zaměstnanci, kteří pracují na plantážích s cukrovou třtinou.

Antoine Bouhey z organizace Peuples Solidaires k tomu dodává: Pravidelně odsuzujeme skupování africké půdy ze strany indických a čínských firem, ale v Kamerunu se jedná především o francouzské firmy, které ve velkém využívají místní půdu pro plodiny na export do Francie a na mezinárodní trh. V zemi, kde žije 40% populace s méně než jedním dolarem na den by mělo být prioritou zemědělství, které přináší dostatek potravin pro místní obyvatele, ne zemědělství, které naprosto neudržitelně drancuje půdu.

Naši kolegové se na jaře do Kamerunu vydali, aby monitorovali podmínky na plantážích a natočili několik svědectví a rozhovorů s místními odboráři. Filmy už jsou hotové a brzy je snad s pomocí dobrovolníků přeložíme a otitulkujeme. Pokud byste nám chtěli pomoct, ozvěte se prosím na barbora.mrazkova@nazemi.cz