Jste zde: Za férové banány!Dohoda o ekonomickém partnerství mezi EU a západní…

Dohoda o ekonomickém partnerství mezi EU a západní Afrikou

8. 7. 2015:

Evropská NGO Konfederace pro pomoc a rozvoj (CONCORD) ve své nedávné zprávě o postoji k obchodu Spotlight 2015 zpochybňuje, jak bude Dohoda o ekonomickém partnerství (EPA) mezi Evropskou unií a západní Afrikou účinná pro regionální rozvoj. Členům Evropského parlamentu radí dohodu neschvalovat.

CONCORD vyjadřuje svou lítost, že se největší ekonomická zóna světa (EU) snaží z jednoho z nejchudších regionů světa získat nepřiměřené obchodní výhody. Konfederace se domnívá, že Dohoda o ekonomickém partnerství mezi EU a západní Afrikou způsobí, že západní Afrika bude mít méně manévrovacího prostoru pro využití důležitých nástrojů k rozvoji určitých ekonomických odvětví. Zatímco EU nepřipravila další dlouhodobé financování, které by západní Africe umožnilo vypořádat se s konkurencí dovážených evropských výrobků a kompenzovat ztrátu finančních příjmů.

„Velká část západoafrické společnosti Dohodu o ekonomickém partnerství právem zpochybňuje, protože v ní nevidí přínos pro obyvatele regionu. Ale co se týče trhu s banány, vlády hlavních zemí produkce byly pod obrovským tlakem, aby dohodu přijaly. Pokud by to neudělaly, export do Evropy by se pravděpodobně zhroutil a značný počet pracovních míst na venkově by tomu padl za oběť. Evropská Unie hrozila, že ukončí bezcelní dohodu, což by jednoduše způsobilo nekonkurenceschopnost afrických vývozců banánů. Nyní to vypadá, že je bezcelní stav zachován. Výzvou pro průmysl je zaručit, aby zaměstnání na banánové plantáži bylo opravdu dobrou prací – bezpečnou a dobře placenou a přispívalo k společensko-ekonomickému rozvoji oblastí, ve kterých dominuje,“ komentoval Alistair Smith, mezinárodní koordinátor organizace Banana Link.

Zdroje: CONCORD: The EPA between the EU and West Africa: Who benefits?