Jste zde: Za férové banány!Zapojte se!Konference o společenské odpovědnosti firem

Konference o společenské odpovědnosti firem

Srdečně vás zveme na mezinárodní konferenci „Skutečná společenská odpovědnost firem v dodavatelských řetězcích“. Proč by se firmy měly chovat odpovědně: případová studie tropického ovoce

Konference se zúčastní zástupce mezinárodních firem jako je Dole, Chiquita, TESCO nebo COOP. Pozvání přijali i zástupci neziskového sektoru věnující se spotřebitelským tématům, například z organizace Altroconsumo z Itálie (sdružuje více než 345 000 členů z řad italských spotřebitelů) nebo z Consumers International, sítě 240 spotřebitelských organizací ze 120 zemí světa. Přivítáme samozřejmě i hosty ze zemí globálního Jihu - pozvání přijali Iris Munguía z Hondurasu (koordinátorka sítě latinskoamerických odborů COLSIBA), Noe Ramirez z Guatemaly (hlavní sekretář odborové organizace SITRABI), Renwick Rose z fairtradového družstva WINFA z Návětrných ostrovů, Mbide Kude z Kamerunu (odborová organizace FAWU) nebo Adela Torres z Kolumbie (odborová organizace SITRAINAGRO).

Společně budeme hovořit o současné situaci v dodavatelských řetězcích tropického ovoce v kontextu společenské odpovědnosti firem a o možných oblastech uplatnění společenské odpovědnosti firem v dodavatelském řetězci.


Program

Datum:16. října 2012, 8:30 - 17:00 Místo: Kongresový hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha

Program:

8:30 - 9:00 Registrace

9:00 - 12:30 Dopolední blok

Dopolední blok bude otevřen třemi odborníky z řad zástupců zemí globálního Jihu, neziskové sféry a soukromého sektoru, kteří představí svůj pohled na společenskou odpovědnost firem. Účastníci si poté budou moci vybrat z následujících paralelně běžících panelových diskuzí:

  • Kolik z výsledné ceny ovoce připadne jednotlivým aktérům dodavatelského řetězce? (Living wage and distribution of value in the supply chain of fresh fruit)
  • Ženská práva a diskriminace
  • Svoboda sdružování a kolektivního vyjednávání v dodavatelském řetězci

12:30 - 13:30 společný oběd

13:30 - 15:30 Odpolední blok

Účastníci si budou moci vybrat z následujících paralelně běžících panelových diskuzí:

  • Co přináší vícestranné iniciativy? (Multistakeholder forum)
  • Certifikace versus regulace
  • Jakou moc mají spotřebitelé?

15:45 - 17:00 Závěrečné shrnutí a diskuze


Registrace: prosím, pošlete nám email se svými kontaktními údaji na conference@nazemi.cz nebo se přihlaste pomocí kontaktního formuláře níže. Účast na konferenci je bezplatná. Konference bude probíhat v angličtině, popř. ve španělštině s tlumočením do angličtiny.

Napište nám

Konference probíhá v rámci projektu „Mobilizing support for fair and sustainable banana and pineapple supply chains“ financovaného Evropskou unií. Konferenci pořádá konsorcium čtyř nevládních organizací: NaZemi (Česká republika), BananaLink (Velká Británie), Peuples Solidaires (Francie) a BanaFair (Německo).