Jste zde: Za férové banány!AnanasyPracovní práva

Pracovní práva

Co stojí za sladkou dužinou ananasu? Nic co by někdo z nás chtěl zažít.

Jaká je práce na plantáži s ananasy?

Většina pracovníků na plantážích dostává plat, ze kterého se nemůžou důstojně uživit - mnozí z nich odhadují, že by potřebovali zhruba o polovinu vyšší plat, aby dokázali zajistit důstojné živobytí sobě a své rodině. Pracují i 14 hodin denně, po šest dní v týdnu, což přináší velké problémy ženám, které nejsou schopny postarat se ve zbývajícím čase o svou rodinu a domácnost.

Proč tu nepracují ženy?

Ženy jsou brány jako rizikové pracovnice s vysokými náklady - proto majitelé dávají přednost mužům. Když už ženy dostanou práci na plantáži, často čelí sexuálnímu obtěžování a diskriminaci.

Odborář jako největší nepřítel?

Jen málo pracovníků se zapojuje do odborů, přestože jde o jeden z mála způsobů, kterými mohou hájit svá práva. Proč tomu tak je? Majitelé plantáží nemají nejmenší zájem na sdružování svých zaměstnanců do odborů, vyhovuje jim situace, kdy se jejich zaměstnanci nemůžou bránit. A samozřejmě jim také vyhovují nízké náklady a vysoké výnosy - všemožně se tak snaží zamezit tomu, aby se mohli pracovníci dohodnout a společně prosazovat svá práva.

Mezi nejčastější praktiky používané proti odborům patří diskriminace, vyhrožování, násilí, přesouvání jejich členů na hůře placené a náročnější pozice nebo výpověď. Novou práci ale členové odborů už nemusí najít - pokud je jejich bývalí zaměstnavatelé zapíšou na tzv. blacklist, o práci už ani nezavadí.

Migrující pracovníci

Ještě jednodušeji se pracovní práva porušují v případě tzv. migrujících pracovníků, kteří se stěhují za svou prací. Jde o levnou a flexibilní pracovní sílu a majitelům plantáží nahrává i to, že mnoho z nich nemá potřebná pracovní povolení nebo víza. Při sebemenším prohřešku nebo náznaku stížnosti na své pracovní podmínky mohou být na hodinu propuštěni.

Zapojte se!

Je spousta možností, jak můžete pomoci zlepšit život těch, kteří pro nás pěstují banány. Některé nestojí o nic víc než pár kliknutí myší - ze svého obýváku, kanceláře nebo postele můžete poslat třeba urgentní apel nebo mail těm, kteří jsou za porušování práv lidí a ničení přírody zodpovědní. O nic těžší není ani stát se naším fanouškem na facebooku nebo o webu naší kampaně říct rodině a kamarádům. Bez vaší pomoci nebudou mít příběhy banánů o moc šťastnější konce - zapojte se!

Řešení?

Ani jeden z následujících způsobů, jak čelit problémům skrytým pod banánovou slupkou, neřeší situaci stoprocentně. Přesto ale stojí za to dozvědět o nich.

Ke stažení

V této sekci najdete dokumenty ke stažení, ve kterých se můžete dozvědět trochu více o tom, jak funguje světový trh s banány a ananasy.